Sånglektioner 

Tillsammans utvecklar vi sångrösten!

Som sångpedagog försöker jag alltid att balansera lektionerna från vad Du vill lära dig och utgå från den nivå som Du känner dig bekväm med. 

Mitt motto är att det ska vara kul att sjunga, och att lektionerna inte ska vara för lätta eller för svåra, för att Du ska utvecklas i din takt.

Kontakta mig för mer information.